Skip to main content

HISTORISCHE VERENIGING MAASLAND

Vele inwoners van Maasland en anderen hebben belangstelling voor de lange en rijke historie van dit oude dorp en deze streek. Door de vele veranderingen en vernieuwingen die de huidige tijd meebrengen, dreigt het karakteristieke van dorp en streek te worden aangetast. Oude waarden mogen niet verloren gaan. Daarom werd in 1975 de Historische Vereniging Maasland opgericht. Het doel van de vereniging is: het bestuderen van het verleden van Maasland en omgeving en het bevorderen van de belangstelling voor dat verleden.

BESTUUR

Het bestuur van de Historische Vereniging Maasland bestaat uit:

J.J. (HANS) VAN BUUREN

VOORZITTER

010-5921394

M.J.A. (MARJAN) VOS-POLS

SECRETARIS

010-5916352

M.J.A. (RIA) MAK-VAN VLIET

PENNINGMEESTER

010-5925751/06-27195976

P. (PIET) KOORNNEEF

LID

010-5923615/06-50672987

P. (PIET) HOUTENBOS

LID

06-14434649

P. (PETER) VAN DER DRIFT

LID

06-51269412

AANMELDEN VOOR DE VERENIGING

Word nu lid of donateur van de Historische Vereniging Maasland door een email met uw naam, adres en woonplaats te sturen naar het secretariaat (marjandre.vospols@caiway.nl) van de vereniging of vul onderstaand formulier in. Vergeet hierbij niet de letters over te schrijven in het onderstaande hokje.

De contributie bedraagt minimaal 25,00 euro per jaar, inclusief het jaarboekje of vul onderstaand formulier in.

BANK

IBAN: NL25 INGB 0009 1558 85 t.n.v. Hist. Ver. Maasland.

JAARBOEK

Elk jaar verschijnt er een jaarboekje met het verenigingsnieuws, een jaarkroniek van Maasland en diverse interessante artikelen over onderwerpen uit de rijke historie van Maasland en de regio. Leden ontvangen het jaarboek gratis.

BIBLIOTHEEK

De vereniging heeft een uitgebreide bibliotheek, ondergebracht in museum De Schilpen. De bibliotheek is voor leden, na afspraak, te raadplegen. Binnenkort zullen we u een overzicht aanreiken van wat er allemaal beschikbaar is. Mocht u geïnteresseerd zijn en een blik willen werpen op de inhoud van de bibliotheek neem dan contact op met onderstaand onze voorzitter, Hans van Buuren, die onze bibliotheek beheert.

Tevens bevindt zich in museum De Schilpen een fotoarchief en diverse ansichtkaarten.

MONUMENTENZORG

De vereniging zet zich in voor behoud van monumenten en cultuurhistorische elementen in en rondom Maasland.