Skip to main content

PUBLICATIES

De vereniging gaf reeds enkele boeken uit, zoals ‘Maaslandse Bronnen’ en ‘Maasland in oude ansichten’. Medio juni 2012 verscheen het boek ‘Twee Gezichten van …. Midden-Delfland’. Het boek bevat 110 verhalen van locaties in Midden-Delfland, die vanaf 2002 werden gepubliceerd. De kleurrijke uitgave is in Maasland te koop in Museum De Schilpen. In De Schilpen bevindt zich een uitgebreide boekenhoek. Aanbevolen!

TITELS VAN DE PUBLICATIES VAN DE JAARBOEKEN 1987-2023

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in de jaarboeken van 1987 tot en met 2023 zijn behandeld. Indien u geïnteresseerd bent in een specifiek artikel, kunt u het betreffende jaarboek waarschijnlijk nog wel kopen in de Schilpen. Of u kunt contact met ons opnemen via het invulformulier in het tabblad Contact in de bovenstaande werkbalk.

JaarAuteurTitelOnderwerp
1987
J. van der Kooij, Szn.
“De Leeuwenwoning”. Een eeuwenoud boerderijgebouw gelegen aan de Oostgaag 13 te Maasland, ontkwam aan verbranding
Gebouwen
1987
K. Boschma
Van kachels, leeunstoelen en oorijzers in Maasland
Voorwerpen
1987
R. de Graaf
Zacht fruit in stenen potjes
Voorwerpen
1987
J.L.A. Gores
Ijsvermaak in vroeger dagen
Vereniging
1988
K. Boschma
Oude voet- en kerkepaden in en om Maasland
Planologie
1988
Annie van Zwarte Woud
Het Doelpad
Planologie
1988
J.J. van Buuren
Uitkomsten uit het onderzoek naar den toestand van de Landbouw – Maasland 1888
Landbouw en veeteelt
1989
K. Boschma
De fabriek van Ouweleen aan Huis ter Lucht te Maasland
Gebouwen
1989
E. Lems
Archeologie in Midden-Delfland: meer dan spelen in de wei
Archeologie
1990
A. Dijkshoorn
Elisabeth Frankesteijn
Personen
1990
R. de Graaf e.a.
Vroegere kastelen in en om Maasland
Gebouwen
1991
Wat een feest!
Gebeurtenis
1991
Het wapen van de Duitsche Orde in sierbestrating
Duitsche Orde
1991
Boek: de Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland
Duitsche Orde
1991
A. Dijkshoorn
Een klein boerendrama
Gebeurtenis
1991
J.J. van Buuren
Een restauratie van de zeventiende eeuwse glazen in de N.H.-Kerk te Maasland, 1909-1911
Gebouwen
1992
K. Boschma
Dorpsherberg “De Pynas”
Gebouwen
1992
K. Boschma
Herbergen en biertapperijen in en om Maasland
Gebouwen
1992
O. Dorenbos
De Kleine Molen in de Kralingerpolder in Maasland
Gebouwen
1992
Maaslandlied
1993
J.J. van Buuren
1 april 1872, 300 jaar bestaan van Neerlands vrijheid. Een omstreden feest.
Gebeurtenis
1993
R. de Graaf en M.A. Allewijn
Het achttiende eeuwse Maaslandse dorpsgezicht
Planologie
1994
K. Boschma
Het ontstaan van de Maaslandse vlieten
Planologie
1994
Historische werkgroep Oud Maasland
Enkele aantekeningen bij de Tiende Penning van 1561 van Maasland (Commandeurspolder)
Gebeurtenis
1994
A. Dijkshoorn
De Tiende Penning 1543-’44
Gebeurtenis
1994
J.J. van Buuren
Een bijzonder achttiende eeuws tegeltableau
Gebouwen
1995
T. Werner-Berkhout
Bestrijding van besmettelijke ziekten in Maasland in de negentiende eeuw
Sociologie
1995
J.J. van Buuren
Boerderij Westgaag 100. Behoud, bebouwing en bewoners.
Gebouwen
1996
T. Werner-Berkhout
Koningsrust
Gebouwen
1996
O. Dorenbos
De zoektocht naar de vroegste geschiedenis van de “Drie Hoeven”
Gebouwen
1996
A. van der Linden
Geschiedenis van de druiventeelt
Landbouw en veeteelt
1997
T. Werner-Berkhout
Hofstede “De ronde schoorsteen”, een pachtovereenkomst tussen de familie Van Assendelft en Matthijs Mostert
Gebeurtenis
1997
K. Boschma
Begraven en begraafplaatsen in Maasland
Sociologie
1997
A. Dijkshoorn
Een veekoopman in 1618 te Maasland
Landbouw en veeteelt
1997
R. de Graaf
Druiventeelt in Maasland
Landbouw en veeteelt
1998
T. Werner-Berkhout
De Sarijnenhoeve
Gebouwen
1998
J.P. ter Brugge
Een onbekende kaart van Maasland en De Lier
Planologie
1998
K. Boschma
Gemaal en molen van de Oude Campspolder
Gebouwen
1999
J.P. ter Brugge
Adrianus en Johannes Manuel van Heel, burgemeesters van Maasland (1864-1870, 1886-1914)
Personen
1999
T. Werner-Berkhout
Een Maaslandse vroedvrouw in de achttiende eeuw
Sociologie
1999
A. Verburg
Het grondbezit van de Leidse Zevengetijdemeesters in Maasland
Planologie
1999
A. Dijks, J. van der Giessen
Het gevecht om een zak rogge tussen gaarder Couwenhove en molenaar Van der Brouck in 1685
Gebeurtenis
2000
T. Werner-Berkhout
Berichtgevingen uit de Westlandsche Courant, anno 1900
Gebeurtenis
2000
S. van der Kooij
Van spantouw tot melkrobot. De ontwikkeling van de Maaslandse veehouderij in de twintigste eeuw
Landbouw en veeteelt
2000
L. van der Kieft
Wat de pot schafte, voeding en eetgewoonten rond 1900
Sociologie
2000
T. Werner-Berkhout
Dienstbodenbestaan rond 1900
Sociologie
2000
K. Boschma
100 jaar Gereformeerde Kerk
Vereniging
2000
Officiële opening Maaslandse veiling, 8 mei 1916
Gebouwen
2001
A. Sonneveld, J.S. Bontekoe
Willem Dircxz. Van Sonnevelt, ca. 1575-1628 een uitvinder in Maasland
Personen
2001
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Cornelis Wouterszn. Contra Floris Vranckenszn., Proces voor het Hof van Holland in 1536
Gebeurtenis
2001
T. Werner-Berkhout
De buitenplaats Noord Nieuwland
Gebouwen
2001
T. van der Kooij
Het dagboek van de Hongerwinter
Gebeurtenis
2001
J.P. ter Brugge
Aanvulling: Adrianus van Heel en Johannes van Heel, Burgemeesters van Maasland (1864-1870/1886-1914)
Personen
2002
A.A. van den Akker
Delflandse jezuïten in de 17e eeuw. Op zoek naar de herkomst van de IHS-emblemen op boerderijen
Gebouwen
2002
A. Verburg
Een geschil rond middeleeuwse visrechten in Maasland
Gebeurtenis
2002
A. van der Lely
De geschiedenis van de korenmolen “De Drie Lelies”
Gebouwen
2002
L. van der Kieft
Spek en bonen: Voeding in Maasland rond 1500
Sociologie
2002
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Proces over 5 morgen land in de Zuidbuurt
Gebeurtenis
2003
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Adriaen Adriaensz. contra Meester Jan van Utrecht, Hof van Holland, 9 maart 1533
Gebeurtenis
2003
T. Werner-Berkhout
Tegels en tegeltableaus in het interieur van een boerderij
Gebouwen
2003
K. Boschma
Namen, rijmen en spreuken van boerderijen en landerijen
Gebouwen
2003
K. Dijkshoorn
Kropkruid, een oud boerenmiddel
Landbouw en veeteelt
2003
T. Werner-Berkhout
De Medicyn-Winkel of ervaren Huys-Houder, onderwijsende hoe men heylsame Medicijnen voor de gebreken der Beesten bereyden sal
Landbouw en veeteelt
2004
P.A.M. van der Drift
Coöperatieve Aankoop Vereniging Maasland
Vereniging
2004
J.C. Visser
Maasland, een prachtig dorpsgezicht
Planologie
2004
A. Verburg
Drie kerken, drie zerken
Gebouwen
2004
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Het proces van Floris Boon en Boon Floriszn. Hof van Holland, 18 december 1487
Gebeurtenis
2004
T. Werner-Berkhout
In dienst bij boer en boerin in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw
Sociologie
2005
J. Moerman
Jacob van Egmond (1545-1618), heer van Keenenburg, een veelzijdig edelman
Personen
2005
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Processen van en over Maaslanders, Hof van Holland 22 december 1455 en 9 september 1525
Gebeurtenis
2005
L. van der Kieft, T. Werner-Berkhout
Historisch koken: Gerechten uit de Middeleeuwen. Recepten uit de twaalfde eeuw van Hildegard van Bingen
Sociologie
2005
K. van Dijk
De wegencommissie, 1851-1910. De Commissie van Beheer over enige te verbeteren wegen in de gemeenten De Lier, Maasland, Hof van Delft en Vlaardinger-Ambacht
Planologie
2005
T. Werner-Berkhout
Kaas- en boterproductie in Midden-Delfland, een boerenbedrijf in 1885
Landbouw en veeteelt
2005
A. van Holstein
De trouwdag van burgemeester H.L. Du Boeuff van Maasland in 1935
Gebeurtenis
2006
K. Boschma
Museum De Schilpen bestaat 25 jaar
Gebouwen
2006
M. Vreugdenhil
De Engelse zender en het konijnenhok
Gebeurtenis
2006
T. Werner-Berkhout
Voeding en conservering op het platteland in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw
Sociologie
2006
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Die Ambachtsbewairders van Delflant contra Adriaen van Dorp ende Mr. IJsbrant Oem, 30 juli 1518
Gebeurtenis
2006
R. de Graaf, M.P.P. van Grevenhof
Archeologische Kroniek van Maasland
Archeologie
2007
C. de Wilt
Macht hebben en houden. De strijd om het lokale waterbeheer tussen Maasland en de hoogheemraden van Delfland in de 16e eeuw
Planologie
2007
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
’T Cappittel op ’t Hof in den Hage contra d’Abdisse van der Lee, 30 juli 1521
Gebeurtenis
2007
A. Verburg
Dieuwertge Dircksdr., een krankzinnig boerenmeisje uit Maasland
Sociologie
2007
P. van der Hoeven
Schinkelshoek
Gebouwen
2007
T. Werner-Berkhout
De fouragehandel in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw: de handel in voer en stro voor het vee
Landbouw en veeteelt
2007
K. Boschma
Bedrijvig Maasland. Vroegere winkels en bedrijven
Gebouwen
2008
T. Werner-Berkhout, A. van Holstein
De Oude Veiling Maasland
Gebouwen
2008
T. Immerzeel
Een Vroeg Middeleeuwse nederzetting in het Honderdland bij Maasdijk
Gebouwen
2008
A. Verburg
Op en rond de Diepenburg (deel I)
Gebouwen
2008
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Arys Pouwelszoon contra Jan Corneliszoon Kievit
Gebeurtenis
2008
L. van der Kieft
Herinneringen van een Spreeuw
Gebeurtenis
2009
C. van Leeuwen-van Mil
Hongerwinter 1944-1945 aan de Westgaag
Gebeurtenis
2009
T. Werner-Berkhout
‘Moge het gelukken onze werklozen dit jaar weer eens wat meer aan het werk te doen komen’: De economische situatie van Maasland in de periode 1930-1940
Sociologie
2009
J.W. Moerman
Groten Ariaen, een zestiende-eeuwse bewoner van de Vlietlanden
Personen
2009
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Cornelis Janszoon contra Jacob Jan Voppenzoon, een proces over het doodslaan van Ganzen op de Vliethof in de Foppenpolder in 1522
Gebeurtenis
2009
A. Verburg
Op en rond de Diepenburg (deel II)
Gebeurtenis
2010
Bewoners uit Maasland
Speciale katern: Herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog
Gebeurtenis
2010
F. van Oostrom
De Lamkeshoeve in de Duifpolder
Gebouwen
2010
K. van Dijk
Voormalige terpjes rondom de Hoefweg en de Oude Campsweg in De Lier en Maasland
Planologie
2010
T. Werner-Berkhout
‘Oneenigheden tusschen Marijtje Meese van der Noll en Neeltje Lucas Kaleshoek’, 1754
Gebeurtenis
2010
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Absolutie van Adriaen Baick, Baljuw van Vlaardingen in 1482. Proces van het Hof van Holland
Gebeurtenis
2011
I. Vink
Grenswijzigingen tussen Maasland en Maassluis
Planologie
2011
H. Tetteroo
Verhaal in de streektaal
Gebeurtenis
2011
K. Boschma
De Foppenpolder, gras en plas
Planologie
2011
T. Werner-Berkhout
Mr. Hendrik van Waert en het Ruijge Huijsje
Personen
2011
A. Verburg
‘In Ruyschenhoeve in een perceel genaamd de Oude Inlaghe’
Gebeurtenis
2011
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Thimmerluyden in Maasland, 1555
Gebeurtenis
2012
A.J. Vijverberg
Enkele grepen uit de geschiedenis van de glastuinbouw
Landbouw en veeteelt
2012
H. van der Does
Monumentale bomen en ander bijzonder beschermwaardig groen in en rond Maasland
Gebouwen
2012
E.A. en A. Zuiderent
Doorbraak van de Commandeurspolderkade 1649
Gebeurtenis
2012
O. Dorrenbos
Een ringwalburcht in Maasland?
Planologie
2012
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Pieter Pieters Verhoeck contra Pieter Vranckenzn., rechtszaak 28 mei 1522
Gebeurtenis
2012
E.A. en A. Zuiderent
Het huis van Cornelis Willemsz. verhuurd aan een oplichter
Gebeurtenis
2013
G. Leijsen
Lager Onderwijs in Maasland vanaf 1600 tot 2010 in de context van de nationale onderwijspolitiek
Sociologie
2013
K. van Dijk
Maaslanders in dienst van de VOC
Gebeurtenis
2013
F. van Oostrom
De Hoefwoning in de Dijkpolder
Gebouwen
2013
J. Meerman
Bijzondere vondsten
Archeologie
2013
T. Werner-Berkhout
Feestelijke dagen ter ere van het honderdjarig bestaan van de onafhankelijkheid in 1913
Gebeurtenis
2013
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
Een verkoopbrief van 2 juni 1619. Het keuren van dijken en polderwegen in de Kralingerpolder
Gebeurtenis
2014
I. Vink
400 jaar Maassluis
Gebeurtenis
2014
A. Dijkshoorn, J. van der Giessen
De Maeslandersluys d.d. 21 maart 1590
Gebeurtenis
2014
S. Wassink
Maasland gedurende het jaar (1566) van de beeldenstorm
Gebeurtenis
2014
A. Verburg
Waar ver Nelle van de Hoghewerve ‘plach te woonen’
Gebeurtenis
2014
J.W. Moerman
Wapenborden in Maasland
Voorwerpen
2014
T. Werner-Berkhout
De inboedel van een Maaslandse pastoor in 1756
Voorwerpen
2014
B. Sonneveld
Bloedschande in Maasland anno 1761
Gebeurtenis
2014
J. Drewes
Nu heb ik groot en blij nieuws, Barend F. Drewes 1854-1906
Gebeurtenis
2014
F. van Oostrom
De boerderij Trekkade 1
Gebouwen
2015
C. Tazelaar, G.M. Schoneveld
Bevrijding 1945, uit ‘Een blijde toekomst lacht ons tegen…’
Gebeurtenis
2015
G.J. Stans-van Rijn, A.H.R. Stans
‘Bevrijding’ mei 1945
Gebeurtenis
2015
B.J.M. Jörgens
Een Duitse jongen in mei 1945
Gebeurtenis
2015
T. Werner-Berkhout
Feestvieren in de zomer van 1945
Gebeurtenis
2015
P.M. Pols, A. Roza, B.F. van Verschuer, M. ’t Hart
1945: De Ned. Herv. Kerk verbrand en het 130-jarig jubileum Slag bij Waterloo
Gebouwen
2015
A. Verburg
Jan Anthonisz., ‘dyenaer in Maasland van 1583-1599’
Personen
2015
T. Werner-Berkhout
‘Papistische stoutigheden’ in Maasland: De rooms-katholieke statie na de reformatie
Gebeurtenis
2015
J.W. Moerman
Wateroverlast op de Vlietlanden in Maasland
Gebeurtenis
2015
J. van Leeuwen
Naar de Maaskant
Gebeurtenis
2016
M ’t Hart
Korte geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde
Vereniging
2016
M. ’t Hart
De Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland
Vereniging
2016
K. van Dijk
De Duitsche Orde te Maasland en de kerk van De Lier
Gebouwen
2016
J. Moerman
De Duitsche Orde en de kerk van Schipluiden
Gebouwen
2016
J. Moerman
Middeleeuwse orgels in de kerk van Maasland
Gebouwen
2016
J. Moerman
Aelbrecht en Jasper van Egmond van Meresteijn, de bloeiperiode van de Duitsche Orde in Maasland (1528-1595)
Personen
2016
T. Werner-Berkhout
Het “Somerhuys” van de commanderij
Gebouwen
2016
T. Werner-Berkhout
Logé in het zomerhuis: Anna van Egmond-van Almonde
Personen
2016
J. Moerman
Het kaartboek van Maasland de Duitsche Orde (1570)
Planologie
2016
A. Verburg
Een aantal pachters van de Duitsche Orde in de 16e en 17e eeuw aan de Westgaag
Sociologie
2016
G. Leijsen
Hoe vierden de Maaslandse basisscholen in 1991 de herdenking van 750 jaar Duische Orde in Maasland?
Gebeurtenis
2016
T. van Nimwegen-van Wieringen
Afscheid en verwelkoming van de Commandeur van Maasland van de Ridderlijke Duitsche Orde
Gebeurtenis
2017
T. Werner-Berkhout
100 jaar Maasland’s IJsvermaak
Vereniging
2017
Onbekend
Herinneringen aan de schaatstochten naar Gouda
Gebeurtenis
2017
T. Werner-Berkhout
Floris Kerstenz, leven in 1545
Personen
2017
M. ’t Hart
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden m.b.t. grafzerken in de Nederlands Hervormde Kerk te Maasland anno 1922
Gebouwen
2017
S. Wassink
Lieve van Ollefen en zijn beschrijving van Maasland (1793)
Personen
2017
A. Verburg
De boerderij van Jacob Cornelisz. Doelman in de Zuidbuurt
Gebouwen
2018
T. Werner-Berkhout
De Spaanse Griep in 2018
Gebeurtenis
2018
L. Badoux-Grootscholten
Margry in Maasland
Personen, Gebouwen
2018
K. Vogel
Het natuurgebied de Vlieten
Personen
2018
A. Verbrug
Het Panhuys
Gebouwen
2018
H. van Santen
Onder iedere steen ligt een verhaal
Gebeurtenis
2018
W. Duijvesteijn
Restanten gebrandschilderd glas uit de 17e eeuw
Gebouwen
2019
K. van Gageldonk, P. Houtenbos
Plan Maassluis-Vlaardingen- Maasland 1957
Planologie
2019
F. van Oostrom
Een zomerhuis aan de Weverskade
Gebouwen
2019
G. Schoneveld
Het verleden van de Maaslandse Dam
Planologie
2019
A. Verburg
Een openbare verkoping te Maasland in de 16e eeuw
Gebeurtenis
2019
T. de Ridder
Vond de slag bij Vlaardingen in Maasland plaats?
Gebeurtenis
2020
C. Nonhof
Maasland 1100-1300
Planologie
2020
P. Kerkhof
udfriese sporen in Middeleeuws Maasland
Planologie
2020
A. Verburg
Mees Jansz Leeuwenschild en zijn familie
Personen
2020
P. den Hertog
De bouwgeschiedenis van Duifpolder 6
Gebouwen
2020
A. Zuiderent
Van Leckbard in Oost-Pruisen tot Lickebaert in Maasland
Gebeurtenis
2021
P. Houtenbos
Ode aan het landschap van Maasland (aparte uitgave)
Planologie
2021
P. van der Drift
De C.A.V. Maasland (De Coöperatie)
Vereniging
2021
J. Horssen
Ondergrondse sporen van de Oude Kerk
Archeologie

2022

P. van der Drift

Van MOB-complex tot Commanderij

Landbouw en veeteel

2022

P. Houtenbos

‘Het Raadhuis’ van Maasland

Gebouwen

2022

T. Werner

Oude pijpen en pijpenkoppen

Voorwerpen

2023

P. van der Drift

Kroniek Familie van der Drift en Westgaag 94

Landbouw en veeteelt

2023

T. Keijzer

Jeugdherinneringen Maasland

Personen

2023

P. Houtenbos

Buurtactie Stationsstraat-Langetaam

Gebeurtenis

2023

K. van der Sar

De Zuidbuurtse dioxine-affaire

Gebeurtenis

2023

P. van der Drift

Klokkenspel in Maasland

Gebouwen, voorwerpen

JAARBOEK 2023

Het Jaarboek 2023 bevat weer boeiende verhalen en is voor 10 euro te koop in Museum De Schilpen te Maasland.

Kroniek Familie van der Drift en Westgaag 74 Een korte kennismaking met de familie en vervolgens een beschrijving van alle veranderingen op hun plek van wonen en werken. Een tijdsbeeld van 140 jaar.

Mijn jeugd in Maasland Tjark Keijzer, zoon van dominee Keijzer, omschrijft het Maasland van de jaren 50 in zijn herinneringen. Namen, straten, kades en slootjes worden beeldend omschreven.

Buurtactie Stationsstraat-Langetaam In 1970 waren er plannen om een winkelcentrum te bouwen waarbij 30 woningen gesloopt moesten worden. Wat ging er aan vooraf en wat gebeurde er allemaal? 

De Zuidbuurtse dioxine-affaire In 1989 sloeg Siem van der Kooij alarm. Hij stuurde op eigen kosten een melkmonster naar het Centrum voor Landbouw en Milieu. Nederland was in rep en roer.

Klokkenspel in Maasland De geschiedenis van de klokken van de Oude Kerk en de RK-kerk en de betekenis van het luiden.

ODE AAN HET LANDSCHAP VAN MAASLAND

In het kader van de manifestatie Ode aan het Landschap heeft onze vereniging een boekje uitgebracht (juni 2021) “Ode aan het landschap van Maasland. Een geschiedenis ter lering en waardering.” Maasland kan bogen op een uniek, eeuwenoud cultuurlandschap. De sporen van de vroegere ontginningen en van het bedwingen van het water zijn nog steeds om ons heen zichtbaar. Maar…je ziet het pas, als je het weet! Dit boek toont de geschiedenis van ons landschap. het vertelt ook over de grote veranderingen na de Tweede Wereldoorlog en over de uitdagingen waar we nu voor staan. Een boek met een onderliggende boodschap. Voor 7,50 euro is het boekje te koop bij De Schilpen en gratis voor leden.

JAARBOEK 2017

De vereniging Maasland’s IJsvermaak vierde in 2017 haar 100-jarig bestaan. Een vereniging met een rijk verleden zoals te zien was op de tentoonstelling ‘IJspret in vroeger tijden’ die die zomer in museum De Schilpen gehouden werd. De auteurs maakten voor hun artikel een selectie uit reeds bestaande geschiedschrijving met aanvullingen.

Aansluitend een bijzonder artikel dat eerder gepubliceerd werd in de Midden-Delfkrant van februari 1989 waarin Kees van Dorp zijn belevenissen vertelt van een schaatstocht die begon in Maasland en eindigde in Gouda en vervolgens in omgekeerde richting.

Trudy Werner-Berkhout beschrijft de problemen waar de in Maasland geboren Floris Kerstensz. in 1545 tegen aan liep. De onwetendheid van Floris over een door Karel V uitgevaardigd plakkaat met betrekking tot de Lutherse geschriften en de gevolgen daarvan leidde tot een proces.

Vervolgens wordt in een artikel ingegaan op de nog aanwezige fragmenten van grafzerken in de noordbeuk van de Oude Kerk. De fragmenten zijn de enige herinnering aan de vele zerken die in de kerk aanwezig waren vóór de noodlottige kerkbrand in juni 1945. Gelukkig weten we, dankzij de inventarisatie van Mr. P.C. Bloys van Treslong uit 1922, van welke oorspronkelijke zerken de nog aanwezige fragmenten afkomstig zijn.

Sander Wassing gaat met zijn artikel uitvoeriger in op Lieve Van Ollefen en zijn beschrijving van Maasland anno 1793. Zo blijkt dat Ollefen inspeelde op reeds lang bestaande modes en gebruik maakte van eerdere afbeeldingen en eerder verschenen beschrijvingen.

In het laatste artikel behandelt Annemarie Verburg de boerderij in de Zuidbuurt die Jacob Cornelisz. Doelman in de zeventiende eeuw pachtte.

JAARBOEK 2015

Gert Schoneveld, Ron Stans, Ben Jörgens en Trudy Werner-Berkhout verzorgden een aantal artikelen rondom de bevrijding van ons land in 1945.

De feestelijkheden rondom ‘Waterloodag’ op 18 juni 1945 hadden voor Maasland grote gevolgen De Oude Kerk (Nederlandse Hervormde Kerk) verbrandde die nacht.

Annemarie Verburg beschrijft in haar artikel de levensgeschiedenis van Jan Anthonisz., wiens naam als tweede voorkomt op de lijst van het predikantenbord in de Oude Kerk.

In haar tweede bijdrage belicht Trudy Werner-Berkhout de strijd tegen de Spaanse overheersing en de overwinning van het protestantisme. Opvallend hierbij zijn de gegevens uit de Maaslanse kerkenraadsnotulen.

Jacques Moerman beschrijft in zijn bijdrage de wateroverlast op de Vlietlanden in Maasland en de gevolgen daarvan in met name de periode 1890-1900.

Koos van Leeuwen, hoewel al een aantal jaren overleden, gunt ons via een nagelaten artikel een blik op een tijd die zo’n honderd jaar achter ons ligt. Hij neemt ons al wandelend door zijn omgeving mee naar de Maaskant.

JAARBOEK 2014

Ineke Vink beschrijft de onafhankelijkheid van Maassluis, ofwel Maeslandtsluijs. In 2014 was het 400 jaar geleden dat het dorp Maassluis zelfstandig werd en zich afscheidde van Maasland.
Een schepenbrief uit 1590 van Arie Dijkshoorn en Jan van der Giessen geeft nog de oude situatie weer. Maaslanders die zich bezighouden met de veiligheid van het ambacht met betrekking tot de dijken en het water in Maeslandtsluijs.

Sander Wassing belicht de periode van de Beeldenstorm anno 1566. Hij beschrijft hoe de onrust ook niet in Maasland ongemerkt is voorbijgegaan.
Annemarie Verburg beschrijft in haar artikel de middeleeuwse woning van Ver Nelle van de Hoghewerve. Haar woning stond in de Zuidbuurt.
Jacques Moerman vertelt over de twee wapenborden die in het bezit zijn van de Oude Kerk van Maasland. Wat is de betekenis van deze borden?
Trudy Werner-Berkhout geeft een verassende kijk op de inboedel van de Maaslandse pastoor Lagerstond in 1756. Kamer voor kamer is beschreven en aan de hand van de beschrijving loop je letterlijk door de pastorie.

De Gereformeerde kerk heeft in 1761 te doen met een situatie van bloedschande, Bram Sonneveld belicht in deze bijdrage de rol van de doopgetuigen in deze ernstige zaak. Johan Drewes vertelt het verhaal van zijn grootvader, schoolmeester en later, van 1891 tot 1906, hoofd van de Gereformeerde School in Maasland. Met veel foto’s van de familie is het een mooi document.
Het laatste artikel is van Frits van Ooststroom. Hij geeft een bouwhistorisch onderzoek van de boerderij aan de Trekkade n. 1.