Titels van de publicaties van de jaarboeken 1987-2019

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in de jaarboeken van 1987 tot en met 2019 zijn behandeld. Indien u geïnteresseerd bent in een specifiek artikel, kunt u het betreffende jaarboek waarschijnlijk nog wel kopen in de Schilpen. Of u kunt contact met ons opnemen via het invulformulier in het tabblad Contact in de bovenstaande werkbalk.

Jaar

Auteur

Titel

Onderwerp

1987

J. van der Kooij, Szn.

"De Leeuwenwoning". Een eeuwenoud boerderijgebouw gelegen aan de Oostgaag 13 te Maasland, ontkwam aan verbranding

Gebouwen

1987

K. Boschma

Van kachels, leeunstoelen en oorijzers in Maasland

Voorwerpen

1987

R. de Graaf

Zacht fruit in stenen potjes

Voorwerpen

1987

J.L.A. Gores

Ijsvermaak in vroeger dagen

Vereniging

1988

K. Boschma

Oude voet- en kerkepaden in en om Maasland

Planologie

1988

Annie van Zwarte Woud

Het Doelpad

Planologie

1988

J.J. van Buuren

Uitkomsten uit het onderzoek naar den toestand van de Landbouw - Maasland 1888

Landbouw en veeteelt

1989

K. Boschma

De fabriek van Ouweleen aan Huis ter Lucht te Maasland

Gebouwen

1989

E. Lems

Archeologie in Midden-Delfland: meer dan spelen in de wei

Archeologie

1990

A. Dijkshoorn

Elisabeth Frankesteijn

Personen

1990

R. de Graaf e.a.

Vroegere kastelen in en om Maasland

Gebouwen

1991

 

Wat een feest!

Gebeurtenis

1991

 

Het wapen van de Duitsche Orde in sierbestrating

Duitsche Orde

1991

 

Boek: de Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland

Duitsche Orde

1991

A. Dijkshoorn

Een klein boerendrama

Gebeurtenis

1991

J.J. van Buuren

Een restauratie van de zeventiende eeuwse glazen in de N.H.-Kerk te Maasland, 1909-1911

Gebouwen

1992

K. Boschma

Dorpsherberg "De Pynas"

Gebouwen

1992

K. Boschma

Herbergen en biertapperijen in en om Maasland

Gebouwen

1992

O. Dorenbos

De Kleine Molen in de Kralingerpolder in Maasland

Gebouwen

1992

 

Maaslandlied

 

1993

J.J. van Buuren

1 april 1872, 300 jaar bestaan van Neerlands vrijheid. Een omstreden feest.

Gebeurtenis

1993

R. de Graaf en M.A. Allewijn

Het achttiende eeuwse Maaslandse dorpsgezicht

Planologie

1994

K. Boschma

Het ontstaan van de Maaslandse vlieten

Planologie

1994

Historische werkgroep Oud Maasland

Enkele aantekeningen bij de Tiende Penning van 1561 van Maasland (Commandeurspolder)

Gebeurtenis

1994

A. Dijkshoorn

De Tiende Penning 1543-'44

Gebeurtenis

1994

J.J. van Buuren

Een bijzonder achttiende eeuws tegeltableau

Gebouwen

1995

T. Werner-Berkhout

Bestrijding van besmettelijke ziekten in Maasland in de negentiende eeuw

Sociologie

1995

J.J. van Buuren

Boerderij Westgaag 100. Behoud, bebouwing en bewoners.

Gebouwen

1996

T. Werner-Berkhout

Koningsrust

Gebouwen

1996

O. Dorenbos

De zoektocht naar de vroegste geschiedenis van de "Drie Hoeven"

Gebouwen

1996

A. van der Linden

Geschiedenis van de druiventeelt

Landbouw en veeteelt

1997

T. Werner-Berkhout

Hofstede "De ronde schoorsteen", een pachtovereenkomst tussen de familie Van Assendelft en Matthijs Mostert

Gebeurtenis

1997

K. Boschma

Begraven en begraafplaatsen in Maasland

Sociologie

1997

A. Dijkshoorn

Een veekoopman in 1618 te Maasland

Landbouw en veeteelt

1997

R. de Graaf

Druiventeelt in Maasland

Landbouw en veeteelt

1998

T. Werner-Berkhout

De Sarijnenhoeve

Gebouwen

1998

J.P. ter Brugge

Een onbekende kaart van Maasland en De Lier

Planologie

1998

K. Boschma

Gemaal en molen van de Oude Campspolder

Gebouwen

1999

J.P. ter Brugge

Adrianus en Johannes Manuel van Heel, burgemeesters van Maasland (1864-1870, 1886-1914)

Personen

1999

T. Werner-Berkhout

Een Maaslandse vroedvrouw in de achttiende eeuw

Sociologie

1999

A. Verburg

Het grondbezit van de Leidse Zevengetijdemeesters in Maasland

Planologie

1999

A. Dijks, J. van der Giessen

Het gevecht om een zak rogge tussen gaarder Couwenhove en molenaar Van der Brouck in 1685

Gebeurtenis

2000

T. Werner-Berkhout

Berichtgevingen uit de Westlandsche Courant, anno 1900

Gebeurtenis

2000

S. van der Kooij

Van spantouw tot melkrobot. De ontwikkeling van de Maaslandse veehouderij in de twintigste eeuw

Landbouw en veeteelt

2000

L. van der Kieft

Wat de pot schafte, voeding en eetgewoonten rond 1900

Sociologie

2000

T. Werner-Berkhout

Dienstbodenbestaan rond 1900

Sociologie

2000

K. Boschma

100 jaar Gereformeerde Kerk

Vereniging

2000

 

Officiële opening Maaslandse veiling, 8 mei 1916

Gebouwen

2001

A. Sonneveld, J.S. Bontekoe

Willem Dircxz. Van Sonnevelt, ca. 1575-1628 een uitvinder in Maasland

Personen

2001

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Cornelis Wouterszn. Contra Floris Vranckenszn., Proces voor het Hof van Holland in 1536

Gebeurtenis

2001

T. Werner-Berkhout

De buitenplaats Noord Nieuwland

Gebouwen

2001

T. van der Kooij

Het dagboek van de Hongerwinter

Gebeurtenis

2001

J.P. ter Brugge

Aanvulling: Adrianus van Heel en Johannes van Heel, Burgemeesters van Maasland (1864-1870/1886-1914)

Personen

2002

A.A. van den Akker

Delflandse jezuïten in de 17e eeuw. Op zoek naar de herkomst van de IHS-emblemen op boerderijen

Gebouwen

2002

A. Verburg

Een geschil rond middeleeuwse visrechten in Maasland

Gebeurtenis

2002

A. van der Lely

De geschiedenis van de korenmolen "De Drie Lelies"

Gebouwen

2002

L. van der Kieft

Spek en bonen: Voeding in Maasland rond 1500

Sociologie

2002

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Proces over 5 morgen land in de Zuidbuurt

Gebeurtenis

2003

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Adriaen Adriaensz. contra Meester Jan van Utrecht, Hof van Holland, 9 maart 1533

Gebeurtenis

2003

T. Werner-Berkhout

Tegels en tegeltableaus in het interieur van een boerderij

Gebouwen

2003

K. Boschma

Namen, rijmen en spreuken van boerderijen en landerijen

Gebouwen

2003

K. Dijkshoorn

Kropkruid, een oud boerenmiddel

Landbouw en veeteelt

2003

T. Werner-Berkhout

De Medicyn-Winkel of ervaren Huys-Houder, onderwijsende hoe men heylsame Medicijnen voor de gebreken der Beesten bereyden sal

Landbouw en veeteelt

2004

P.A.M. van der Drift

Coöperatieve Aankoop Vereniging Maasland

Vereniging

2004

J.C. Visser

Maasland, een prachtig dorpsgezicht

Planologie

2004

A. Verburg

Drie kerken, drie zerken

Gebouwen

2004

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Het proces van Floris Boon en Boon Floriszn. Hof van Holland, 18 december 1487

Gebeurtenis

2004

T. Werner-Berkhout

In dienst bij boer en boerin in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw

Sociologie

2005

J. Moerman

Jacob van Egmond (1545-1618), heer van Keenenburg, een veelzijdig edelman

Personen

2005

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Processen van en over Maaslanders, Hof van Holland 22 december 1455 en 9 september 1525

Gebeurtenis

2005

L. van der Kieft, T. Werner-Berkhout

Historisch koken: Gerechten uit de Middeleeuwen. Recepten uit de twaalfde eeuw van Hildegard van Bingen

Sociologie

2005

K. van Dijk

De wegencommissie, 1851-1910. De Commissie van Beheer over enige te verbeteren wegen in de gemeenten De Lier, Maasland, Hof van Delft en Vlaardinger-Ambacht

Planologie

2005

T. Werner-Berkhout

Kaas- en boterproductie in Midden-Delfland, een boerenbedrijf in 1885

Landbouw en veeteelt

2005

A. van Holstein

De trouwdag van burgemeester H.L. Du Boeuff van Maasland in 1935

Gebeurtenis

2006

K. Boschma

Museum De Schilpen bestaat 25 jaar

Gebouwen

2006

M. Vreugdenhil

De Engelse zender en het konijnenhok

Gebeurtenis

2006

T. Werner-Berkhout

Voeding en conservering op het platteland in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw

Sociologie

2006

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Die Ambachtsbewairders van Delflant contra Adriaen van Dorp ende Mr. IJsbrant Oem, 30 juli 1518

Gebeurtenis

2006

R. de Graaf, M.P.P. van Grevenhof

Archeologische Kroniek van Maasland

Archeologie

2007

C. de Wilt

Macht hebben en houden. De strijd om het lokale waterbeheer tussen Maasland en de hoogheemraden van Delfland in de 16e eeuw

Planologie

2007

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

’T Cappittel op ’t Hof in den Hage contra d’Abdisse van der Lee, 30 juli 1521

Gebeurtenis

2007

A. Verburg

Dieuwertge Dircksdr., een krankzinnig boerenmeisje uit Maasland

Sociologie

2007

P. van der Hoeven

Schinkelshoek

Gebouwen

2007

T. Werner-Berkhout

De fouragehandel in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw: de handel in voer en stro voor het vee

Landbouw en veeteelt

2007

K. Boschma

Bedrijvig Maasland. Vroegere winkels en bedrijven

Gebouwen

2008

T. Werner-Berkhout, A. van Holstein

De Oude Veiling Maasland

Gebouwen

2008

T. Immerzeel

Een Vroeg Middeleeuwse nederzetting in het Honderdland bij Maasdijk

Gebouwen

2008

A. Verburg

Op en rond de Diepenburg (deel I)

Gebouwen

2008

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Arys Pouwelszoon contra Jan Corneliszoon Kievit

Gebeurtenis

2008

L. van der Kieft

Herinneringen van een Spreeuw

Gebeurtenis

2009

C. van Leeuwen-van Mil

Hongerwinter 1944-1945 aan de Westgaag

Gebeurtenis

2009

T. Werner-Berkhout

‘Moge het gelukken onze werklozen dit jaar weer eens wat meer aan het werk te doen komen’: De economische situatie van Maasland in de periode 1930-1940

Sociologie

2009

J.W. Moerman

Groten Ariaen, een zestiende-eeuwse bewoner van de Vlietlanden

Personen

2009

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Cornelis Janszoon contra Jacob Jan Voppenzoon, een proces over het doodslaan van Ganzen op de Vliethof in de Foppenpolder in 1522

Gebeurtenis

2009

A. Verburg

Op en rond de Diepenburg (deel II)

Gebeurtenis

2010

Bewoners uit Maasland

Speciale katern: Herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog

Gebeurtenis

2010

F. van Oostrom

De Lamkeshoeve in de Duifpolder

Gebouwen

2010

K. van Dijk

Voormalige terpjes rondom de Hoefweg en de Oude Campsweg in De Lier en Maasland

Planologie

2010

T. Werner-Berkhout

‘Oneenigheden tusschen Marijtje Meese van der Noll en Neeltje Lucas Kaleshoek’, 1754

Gebeurtenis

2010

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Absolutie van Adriaen Baick, Baljuw van Vlaardingen in 1482. Proces van het Hof van Holland

Gebeurtenis

2011

I. Vink

Grenswijzigingen tussen Maasland en Maassluis

Planologie

2011

H. Tetteroo

Verhaal in de streektaal

Gebeurtenis

2011

K. Boschma

De Foppenpolder, gras en plas

Planologie

2011

T. Werner-Berkhout

Mr. Hendrik van Waert en het Ruijge Huijsje

Personen

2011

A. Verburg

‘In Ruyschenhoeve in een perceel genaamd de Oude Inlaghe’

Gebeurtenis

2011

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Thimmerluyden in Maasland, 1555

Gebeurtenis

2012

A.J. Vijverberg

Enkele grepen uit de geschiedenis van de glastuinbouw

Landbouw en veeteelt

2012

H. van der Does

Monumentale bomen en ander bijzonder beschermwaardig groen in en rond Maasland

Gebouwen

2012

E.A. en A. Zuiderent

Doorbraak van de Commandeurspolderkade 1649

Gebeurtenis

2012

O. Dorrenbos

Een ringwalburcht in Maasland?

Planologie

2012

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Pieter Pieters Verhoeck contra Pieter Vranckenzn., rechtszaak 28 mei 1522

Gebeurtenis

2012

E.A. en A. Zuiderent

Het huis van Cornelis Willemsz. verhuurd aan een oplichter

Gebeurtenis

2013

G. Leijsen

Lager Onderwijs in Maasland vanaf 1600 tot 2010 in de context van de nationale onderwijspolitiek

Sociologie

2013

K. van Dijk

Maaslanders in dienst van de VOC

Gebeurtenis

2013

F. van Oostrom

De Hoefwoning in de Dijkpolder

Gebouwen

2013

J. Meerman

Bijzondere vondsten

Archeologie

2013

T. Werner-Berkhout

Feestelijke dagen ter ere van het honderdjarig bestaan van de onafhankelijkheid in 1913

Gebeurtenis

2013

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

Een verkoopbrief van 2 juni 1619. Het keuren van dijken en polderwegen in de Kralingerpolder

Gebeurtenis

2014

I. Vink

400 jaar Maassluis

Gebeurtenis

2014

A. Dijkshoorn, J. van der Giessen

De Maeslandersluys d.d. 21 maart 1590

Gebeurtenis

2014

S. Wassink

Maasland gedurende het jaar (1566) van de beeldenstorm

Gebeurtenis

2014

A. Verburg

Waar ver Nelle van de Hoghewerve ‘plach te woonen’

Gebeurtenis

2014

J.W. Moerman

Wapenborden in Maasland

Voorwerpen

2014

T. Werner-Berkhout

De inboedel van een Maaslandse pastoor in 1756

Voorwerpen

2014

B. Sonneveld

Bloedschande in Maasland anno 1761

Gebeurtenis

2014

J. Drewes

Nu heb ik groot en blij nieuws, Barend F. Drewes 1854-1906

Gebeurtenis

2014

F. van Oostrom

De boerderij Trekkade 1

Gebouwen

2015

C. Tazelaar, G.M. Schoneveld

Bevrijding 1945, uit ‘Een blijde toekomst lacht ons tegen…’

Gebeurtenis

2015

G.J. Stans-van Rijn, A.H.R. Stans

‘Bevrijding’ mei 1945

Gebeurtenis

2015

B.J.M. Jörgens

Een Duitse jongen in mei 1945

Gebeurtenis

2015

T. Werner-Berkhout

Feestvieren in de zomer van 1945

Gebeurtenis

2015

P.M. Pols, A. Roza, B.F. van Verschuer, M. ’t Hart

1945: De Ned. Herv. Kerk verbrand en het 130-jarig jubileum Slag bij Waterloo

Gebouwen

2015

A. Verburg

Jan Anthonisz., ‘dyenaer in Maasland van 1583-1599’

Personen

2015

T. Werner-Berkhout

‘Papistische stoutigheden’ in Maasland: De rooms-katholieke statie na de reformatie

Gebeurtenis

2015

J.W. Moerman

Wateroverlast op de Vlietlanden in Maasland

Gebeurtenis

2015

J. van Leeuwen

Naar de Maaskant

Gebeurtenis

2016

M 't Hart

Korte geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde

Vereniging

2016

M. 't Hart

De Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland

Vereniging

2016

K. van Dijk

De Duitsche Orde te Maasland en de kerk van De Lier

Gebouwen

2016

J. Moerman

De Duitsche Orde en de kerk van Schipluiden

Gebouwen

2016

J. Moerman

Middeleeuwse orgels in de kerk van Maasland

Gebouwen

2016

J. Moerman

Aelbrecht en Jasper van Egmond van Meresteijn, de bloeiperiode van de Duitsche Orde in Maasland (1528-1595)

Personen

2016

T. Werner-Berkhout

Het "Somerhuys" van de commanderij

Gebouwen

2016

T. Werner-Berkhout

Logé in het zomerhuis: Anna van Egmond-van Almonde

Personen

2016

J. Moerman

Het kaartboek van Maasland de Duitsche Orde (1570)

Planologie

2016

A. Verburg

Een aantal pachters van de Duitsche Orde in de 16e en 17e eeuw aan de Westgaag

Sociologie

2016

G. Leijsen

Hoe vierden de Maaslandse basisscholen in 1991 de herdenking van 750 jaar Duische Orde in Maasland?

Gebeurtenis

2016

T. van Nimwegen-van Wieringen

Afscheid en verwelkoming van de Commandeur van Maasland van de Ridderlijke Duitsche Orde

Gebeurtenis

2017

T. Werner-Berkhout

100 jaar Maasland's IJsvermaak

Vereniging

2017

Onbekend

Herinneringen aan de schaatstochten naar Gouda

Gebeurtenis

2017

T. Werner-Berkhout

Floris Kerstenz, leven in 1545

Personen

2017

M. 't Hart

Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden m.b.t. grafzerken in de Nederlands Hervormde Kerk te Maasland anno 1922

Gebouwen

2017

S. Wassink

Lieve van Ollefen en zijn beschrijving van Maasland (1793)

Personen

2017

A. Verburg

De boerderij van Jacob Cornelisz. Doelman in de Zuidbuurt

Gebouwen

2018

T. Werner-Berkhout

De Spaanse Griep in 2018

Gebeurtenis

2018

L. Badoux-Grootscholten

Margry in Maasland

Personen, Gebouwen

2018

K. Vogel

Het natuurgebied de Vlieten

Personen

2018

A. Verbrug

Het Panhuys

Gebouwen

2018

H. van Santen

Onder iedere steen ligt een verhaal

Gebeurtenis

2018

W. Duijvesteijn

Restanten gebrandschilderd glas uit de 17e eeuw

Gebouwen

2019

K. van Gageldonk, P. Houtenbos

Plan Maassluis-Vlaardingen- Maasland 1957

Planologie

2019

F. van Oostrom

Een zomerhuis aan de Weverskade

Gebouwen

2019

G. Schoneveld

Het verleden van de Maaslandse Dam

Planologie

2019

A. Verburg

Een openbare verkoping te Maasland in de 16e eeuw

Gebeurtenis

2019

T. de Ridder

Vond de slag bij Vlaardingen in Maasland plaats?

Gebeurtenis

2020 C. Nonhof Maasland 1100-1300 Planologie
2020 P. Kerkhof Oudfriese sporen in Middeleeuws Maasland Planologie
2020 A. Verburg Mees Jansz Leeuwenschild en zijn familie Personen
2020 P. den Hertog De bouwgeschiedenis van Duifpolder 6 Gebouwen
2020 A. Zuiderent Van Leckbard in Oost-Pruisen tot Lickebaert in Maasland Gebeurtenis
2021 P. Houtenbos Ode aan het landschap van Maasland (aparte uitgave)

Planologie

2021 P. van der Drift De C.A.V. Maasland (De Coöperatie) Vereniging
2021 J. Horssen Ondergrondse sporen van de Oude Kerk Archeologie