Jaarboek 2015

Woensdag 25 november werd het nieuwe jaarboek 2015 van de Historische Vereniging Maasland gepresenteerd. Zoals elk jaar, een boekje vol met historisch interessante artikelen. Het boekje is gedrukt in fullcolour. Na het gebruikelijke voorwoord begint het jaarboekje met de Kroniek van Maasland. Weet u nog wat er allemaal in 2014 in ons dorp gebeurde? Nee? Sla er dan de kroniek maar op na!

Gert Schoneveld, Ron Stans, Ben Jörgens en Trudy Werner-Berkhout verzorgden een aantal artikelen rondom de bevrijding van ons land in 1945.

De feestelijkheden rondom ‘Waterloodag’ op 18 juni 1945 hadden voor Maasland grote gevolgen De Oude Kerk (Nederlandse Hervormde Kerk) verbrandde die nacht.

Annemarie Verburg beschrijft in haar artikel de levensgeschiedenis van Jan Anthonisz., wiens naam als tweede voorkomt op de lijst van het predikantenbord in de Oude Kerk.

In haar tweede bijdrage belicht Trudy Werner-Berkhout de strijd tegen de Spaanse overheersing en de overwinning van het protestantisme. Opvallend hierbij zijn de gegevens uit de Maaslanse kerkenraadsnotulen.

Jacques Moerman beschrijft in zijn bijdrage de wateroverlast op de Vlietlanden in Maasland en de gevolgen daarvan in met name de periode 1890-1900.

Koos van Leeuwen, hoewel al een aantal jaren overleden, gunt ons via een nagelaten artikel een blik op een tijd die zo’n honderd jaar achter ons ligt. Hij neemt ons al wandelend door zijn omgeving mee naar de Maaskant.

Leden van de Vereniging ontvangen deze of komende week het jaarboek. Voor niet-leden is het boek te koop in Museum ‘De Schilpen’ te Maasland voor de prijs van € 12,50.

Het Bestuur van de Historische Vereniging Maasland