Skip to main content

Het groene kruisgebouw te Maasland

15 oktober 2023

Ruim 50 jaar stond het er, het Groene Kruisgebouw aan de Graaf Dirk II Laan nr. 2 in Maasland. Inmiddels staat al weer een aantal jaren het nieuwe gezondheidscentrum op deze plek. 

Het Groene Kruis werd in 1901 in de provincie Zuid-Holland opgericht “Ter bevordering van ziekenverpleging, openbare gezondheid en volksvoorlichting op het gebied van hygiëne en preventieve geneeskunde.” De vereniging werkte vanuit twee idealen: voorkoming van ziekten en doelmatige bestrijding van ziekte.

In Maasland werd in 1909 een afdeling van Het Groene Kruis gestart. Deze afdeling telde in het oprichtingsjaar 79 leden. Vanaf de oprichting hadden pastoor A.H. Hammer en notaris G.P. Valette zitting in het bestuur tot 1930. Op 15 juni 1919 deed de wijkverpleegkundige haar intrede op het dorp. In het daarop volgende jaar werd het pand aan de Stationsstraat 13 de thuisbasis, dat na een verbouwing een ruim magazijn en een ruime woning voor de wijkverpleegster bood.

HET EERSTE MAASLANDSE GROENE KRUISGEBOUW, STATIONSSTRAAT 13

Begin 1963 verleent de Gemeente Maasland vergunning voor de bouw van een nieuw Groene Kruisgebouw met twee bovenwoningen aan de Graaf Dirk II Laan nr. 2. Het pand aan de Stationsstraat zou in een later stadium onderhands verkocht worden.

Op een woensdagmorgen in augustus van dat jaar gaat de eerste paal de grond in aan de Graaf Dirk II Laan. Geen grote happening, het is vakantietijd. Een klein clubje genodigden en belangstellenden, aangevoerd door twee vertegenwoordigers van het bestuur, de burgemeester van Maasland, de architect en een technicus zijn aanwezig. De Maaslandse firma’s Schoneveld en van Driel gaan het werk uitvoeren.

In oktober spreekt de voorzitter op de 48e algemene vergadering hoopvol over de toekomst; in een dringende behoefte voor een nieuw gebouw te Maasland zal namelijk spoedig worden voorzien. Aanvankelijk wil men 130.000 gulden lenen. De aanwezigen op de vergadering pleiten voor 150.000 gulden. Dit bedrag zal als hypotheek geleend worden, daarbovenop wordt nog gerekend op een bedrag dat diverse acties zullen opbrengen. Voorzitter Wineke uit vervolgens zijn dankbaarheid richting de gemeente die de grond waar het gebouw komt te staan voor een symbolisch bedrag van 1 gulden heeft verkocht.

Tijdens een feestavond in het Trefpunt wordt een schrikkelbal (dame vraagt heer) gehouden ten bate van het nieuwe Groene Kruisgebouw. Onder leiding van een stevige band met saxofoon en klarinet is dit bal goed voor een opbrengst van 660 gulden. De steentjesactie, de verkoop van symbolische bouwstenen door het damescomité georganiseerd, levert 3000 gulden op. Samen met de opbrengsten van acties van verschillende jeugdverenigingen en de verhoogde subsidie door de gemeente zijn de financiën voor het nieuwe gebouw rond.

Op 11 november 1963 wordt de kroon op al het voorbereidend werk gezet; de eerste steen legging. Was de eerste paal een sobere aangelegenheid in augustus, op deze 11e november is het ‘handjevol’ van 3 maanden terug aangevuld met vele genodigden. Artsen, raadsleden, een damescomité, het voltallig bestuur, de pastoor en vele anderen. De krant uit die tijd spreek van ‘een groot gebeuren’. Burgemeester F.J. Groot Enzerink heeft de taak de eerste steen op zijn plaats te leggen. Voorzitter mr. J. Wineke zegt voorafgaand aan de steenlegging, dat deze dag een belangrijke dag in de geschiedenis van het Groene Kruis is. Voordat de burgemeester de steen oppakt, spreekt deze enkele woorden waarin hij zijn dank uitspreekt dat deze eervolle handeling nu aan hem is. In de Magneet wordt het officiële deel voortgezet met toespraken van de betrokkenen.

De wijkzusters zullen aan het einde van dit jaar, met als standplaats dus nog de Stationsstraat, de statistieken gevuld hebben met de volgende cijfers: 83 zieken werden verpleegd bij wie 3388 handelingen werden verricht. Voor de zuigelingen en kleuterzorg werden 235 “propagandabezoeken” gebracht, 196 voorlichtingsbezoeken bij moeders van zuigelingen, 253 voorlichtingsbezoeken aan moeders van kleuters. De bejaardenzorg vroeg 59 bezoeken bij 54 bejaarden. Getallen die een nieuw onderkomen zeker verantwoorden.

De sloop van het pand aan de Graaf Dirk II Laan

Op 19 november 1964 is het zover, de opening van het nieuwe Groene Kruisgebouw. Voorzitter Wineke spreekt de vele belangstellenden toe. Hij bedankt speciaal het gemeentebestuur voor de subsidie en voor de 1000 m2 grond waar 1 gulden voor is betaald. Vervolgens memoreert hij kort de geschiedenis van het Groene Kruis en hij spreekt over de gevolgen voor de vereniging van een eventuele grenswijziging van Maasland. Na nog enkele sprekers wordt het gebouw bezichtigd. Burgemeester Groot Enzerink wijst op de grootte van een gemeente die ondergeschikt is aan de saamhorigheid van een gemeente. Mw. Lolkus biedt een bedrag aan van 10.000 gulden, bijeengebracht door de postzegelactie. Afgevaardigden van het Groene Kruis Vlaardingen en Schipluiden bieden de vereniging dan nog een geschenk onder couvert aan.

En na vier uur spreekt de voorzitter de slotwoorden en kan men terugkijken op een geslaagde en mooie openingsdag.

Gert Schoneveld

BRONNEN:

  • Trudy Werner-Berkhout, Twee gezichten van…: Wijkverpleging Maasland
  • De Westlander, 1963, 1964

Ander nieuws

Het verleden van de Maaslandse Dam

Maaslandsche Dam wordt genoemd op een kaart uit 1753, nabij Maasland, op de plaats waar de Westga…

De Ridderlijke Duitsche Orde en de Oude Kerk in Maasland

Toonaangevend in Maasland is de Oude Kerk, die midden in het dorp staat. De parochie Maasland was…

Het zomerhuis van de Commanderij in Maasland

In 1241 vestigde de Commanderij van de Duitsche Orde zich in Maasland.