Skip to main content

Foto’s om en nabij Maasland

Wellicht hebben inwoners van Maasland nog hele interessante oude foto’s van Maasland. Zouden wij een kopie daarvan mogen ontvangen? Of, als u er zelf geen waarde aan hecht, deze aan ons willen geven? Wij zullen er zorgvuldig mee om gaan en samen met de archivarissen van het foto-archief van De Schilpen deze bewaren voor latere generaties.