Skip to main content

Historische Vereniging Maasland

Maasland heeft een eeuwenoude en rijke geschiedenis. Ontstaan in de Middeleeuwen, rond een kerk en de Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde. De vele monumenten en het bewaard gebleven oude centrum zijn uniek in de omgeving, evenals de 14e-eeuwse ontginningen in het buitengebied.

De Historische Vereniging, opgericht in 1975, zet zich in voor het behoud van dit erfgoed. Wij doen onderzoek naar het verleden, publiceren daarover en organiseren lezingen. Daarnaast adviseren wij over plannen van gemeente en particulieren die de historie raken. Een vereniging dus, met hart voor het oude Maasland!

Geïnteresseerd om lid te worden en/of een steentje bij te dragen? Neem contact op via Hans of Marjan of bel 010-5921394 / 010-5916352.
Het lidmaatschap kost €25,- en daarvoor krijgt u jaarlijks het Jaarboek van HVM en vier lezingen aangeboden.

Het groene kruisgebouw te Maasland

Ruim 50 jaar stond het er, het Groene Kruisgebouw aan de Graaf Dirk II Laan nr. 2 in Maasland. Inmiddels staat al weer een aantal jaren het nieuwe gezondheidscentrum op deze plek. 
  • TREKKADE

  • COMMANDEURSKADE

  • HUIS TER LUCHT

  • TREKKADE

Oude waarden mogen niet verloren gaan. Daarom werd in 1975 de Historische Vereniging Maasland opgericht. Het doel van de vereniging is: het bestuderen van het verleden van Maasland en omgeving en het bevorderen van de belangstelling voor dat verleden.
De oorspronkelijke dorpskern van Maasland is maar klein. Oude verbouwing vindt men slechts in een ring rond de kerk en over enige honderden meters aan beide zijden van de Zuidgaag. Het schilderachtige karakter wordt bepaald door het water van dit ‘grachtje’.
Vele inwoners van Maasland en anderen hebben belangstelling voor de lange en rijke historie van dit oude dorp en deze streek. Door de vele veranderingen en vernieuwingen die de huidige tijd meebrengen, dreigt het karakteristieke van dorp en streek te worden aangetast.

“Een sterke vereniging is goed voor Maasland en Midden-Delfland!”