• Ruim 50 jaar stond het er, het Groene Kruisgebouw aan de Graaf Dirk II Laan nr. 2 in Maasland. Het geheel nieuwe gebouw met diverse disciplines op het gebied van gezondheidszorg is onlangs geopend.

  Lees meer

 • Onder bovenstaande naam zijn onlangs de woningen die gerealiseerd gaan worden op de hoek Huis te Velde en Hildegaarde in verkoop gegaan. Een ambitieus project, want niet alleen woningen maar ook een aantal winkels! En dat in het prachtige dorp Maasland, waar het winkelbestand in de loop der jaren alleen maar is teruggelopen.

  Lees meer

 • In 2016 is het 775 jaar geleden dat de Commanderij van de Duitsche Orde zich in Maasland vestigde. Maasland zal dit feit herdenken door diverse activiteiten. Er zal een historisch jaarboek verschijnen geheel gewijd aan de Duitsche Orde en museum De Schilpen maakt een tentoonstelling.

  Lees meer

 • Toonaangevend in Maasland is de Oude Kerk, die midden in het dorp staat. De parochie Maasland was in de Middeleeuwen groot en omvatte diverse dorpen.

  Lees meer

 • Maaslandsche Dam wordt genoemd op een kaart uit 1753, nabij Maasland, op de plaats waar de Westgaag, de Oostgaag en de Zuidgaag samenkomen. Deze dam werd ook wel Hinderdam genoemd, hij verhinderde een directe doorstroming van het water tussen de Westgaag en de Oostgaag.

  Lees meer

Oude waarden mogen niet verloren gaan. Daarom werd in 1975 de Historische Vereniging Maasland opgericht. Het doel van de vereniging is: het bestuderen van het verleden van Maasland en omgeving en het bevorderen van de belangstelling voor dat verleden.
De oorspronkelijke dorpskern van Maasland is maar klein. Oude verbouwing vindt men slechts in een ring rond de kerk en over enige honderden meters aan beide zijden van de Zuidgaag. Het schilderachtige karakter wordt bepaald door het water van dit 'grachtje'.
Vele inwoners van Maasland en anderen hebben belangstelling voor de lange en rijke historie van dit oude dorp en deze streek. Door de vele veranderingen en vernieuwingen die de huidige tijd meebrengen, dreigt het karakteristieke van dorp en streek te worden aangetast.

Activiteiten

Jaarprogramma lezingen seizoen 2018 - 2019 (2)

Jaarprogramma lezingen seizoen 2018-2019 Woensdag 3 oktober 2018 Lezing door Ineke Vink over: ‘De Canon van Maassluis’ In april 2018 verscheen het boek van de Canon van Maassluis....

Lees meer

Het nieuwe jaarboek 2017 is uit! Met o.a. artikel over 100 jaar Maaslands IJsvermaak!

Blog